Specifikacija web hostinga

Web hosting paketi

bsc paketi
Starter
bsc paketi
Basic
bsc paketi
Classic
bsc paketi
professional
bsc paketi
extreme

Prostor na disku

1GB

2GB

6GB

12GB

20GB

Mesečni protok podataka
*Nadogradnja za nove korisnike

60GB

100GB

300GB

500GB

900GB

Kreiranje naloga

Besplatno

Besplatno

Besplatno

Besplatno

Besplatno

E-mail karakteristike

Broj Email naloga

infinity
infinity
infinity
infinity
infinity

Web baziran Email čitač

check
check
check
check
check

Preusmerenje Email poruka

check
check
check
check
check

Autoresponder

check
check
check
check
check

Catch All Email

check
check
check
check
check

Mailing list

check
check
check
check
check

Email Filter

check
check
check
check
check

Email Alias

check
check
check
check
check

Spam Assassin

check
check
check
check
check

ClamAV Anti-Virus

check
check
check
check
check

Slanje emailova po satu

200

400

500

700

900

Domeni

Broj dodatih domena

0

1

1

2

2

Broj Poddomena

infinity
infinity
infinity
infinity
infinity

Broj Parkiranih Domena

0

1

1

2

2

Softverska podrška

CGI-BIN

check
check
check
check
check

Perl

check
check
check
check
check

PHP +Zend Optimizer

check
check
check
check
check

Python

check
check
check
check
check

Imagemagick + GD

check
check
check
check
check

Server Side Includes

check
check
check
check
check

Baze Podataka (DB)

My SQL

infinity
infinity
infinity
infinity
infinity

phpMyAdmin

check
check
check
check
check

E – Poslovanje

osCommerce

check
check
check
check
check

Cube Cart

check
check
check
check
check

Domen+Podomeni SSL Certifikat

Besplatno

Besplatno

Besplatno

Besplatno

Besplatno

E – Poslovanje

osCommerce

check
check
check
check
check

Cube Cart

check
check
check
check
check

Domen+Podomeni SSL Certifikat

Besplatno

Besplatno

Besplatno

Besplatno

Besplatno

Web Statistika

AWstats

check
check
check
check
check
check

Originalni Access Log sa serveraCube Cart

check
check
check
check
check

Dnevnik grešaka

check
check
check
check
check

Praćenje najnovijih posetilaca

check
check
check
check
check

Merač protoka podataka

check
check
check
check
check

Multimedia podrška

Real Audio/ Video

check
check
check
check
check

Shockwave/ Flash

check
check
check
check
check

Windows Media

check
check
check
check
check

Web site kontrola

Broj FTP naloga za pristup serveru

infinity
infinity
infinity
infinity
infinity

Anonimni FTP pristup

check
check
check
check
check

Control Panel za podešavanje

Web File manager

check
check
check
check
check

Unapred instalirane skripte

Softaculous Auto Installer sa preko 250 skripti i preko 150 PHP dodataka

check
check
check
check
check

CGI – Center

check
check
check
check
check

Napredne opcije

Prilagodljive stranice o greškama

check
check
check
check
check

Cron Poslovi

check
check
check
check
check

URL Preusmerenje

check
check
check
check
check

MIME Tipovi

check
check
check
check
check

Apache Rukovaoci

check
check
check
check
check

Hot Link Zaštita

check
check
check
check
check

Zaštita od curenja podataka

check
check
check
check
check

Backup

Dnevno

Dnevno

Dnevno

Dnevno

Dnevno

Tehnička podrška

Automat. web podrška

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

Specifikacije servera

CPU

Dual Xeon

Dual Xeon

Dual Xeon

Dual Xeon

Dual Xeon

Memorija (Minimum)

16 GB

16 GB

16 GB

16 GB

16 GB

Operativni sistem

Linux CentOS

Linux CentOS

Linux CentOS

Linux CentOS

Linux CentOS

Cene

Kreiranje naloga

Besplatno

Besplatno

Besplatno

Besplatno

Besplatno

Pretplate
(1 godina)

Pozovite za cenu

Pozovite za cenu

Pozovite za cenu

Pozovite za cenu

Pozovite za cenu

Ograničenje odgovornosti BS Computera

BS Computer nije obavezan da korisniku kreira email naloge u okviru zakupljenog hosting plana, niti da obezbedi Internet Prezentaciju Korisnika ili da na istoj vrši intervencije i prilagođavanja.

BS Computer nije odgovoran za probleme koji se mogu javiti usled neažurnih verzija CMS-ova, pluginova i softvera trećih lica koje se koriste na hosting nalogu Korisnika. BS Computer nije odgovoran za eventualna zagušenja, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče. BS Computer ni na koji način ne odgovara za sadržinu, izgled, namenu i funkcionisanje Internet Prezentacije Korisnika, a posebno za poslovne rezultate i posledice proistekle usled korišćenja Internet Prezentacije, kao i za tačnost informacija i drugih materijala koje Korisnik primi od trećih lica – posetilaca Internet Prezentacije.

BS Computer ne odgovara za punovažnost i izvršenje ugovora koje, posredstvom svoje Internet Prezentacije, Korisnik eventualno zaključi sa trećim licima. BS Computer ne odgovara za sigurnost Internet Prezentacije Korisnika u smislu njene nepovredivosti od strane trećih lica na Internetu i prava pristupa Internet Prezentaciji trećih lica na Internetu, kao ni za eventualne štete koje mogu da budu pričinjene Internet Prezentaciji ili Korisniku od strane trećih lica na Internetu.

BS Computer nije odgovoran za bilo koji vid materijalne ili druge štete koji moze nastati upotrebom BS Computer usluga od strane Korisnika ili prekidima u funkcionisanu Usluge.

Backup koji BS Computer pravi je namenjen za svrhe eventualne havarije i ne treba očekivati da kopije vraćenih podataka možete preuzeti lično.

BS Computer ne garantuje za ispravnost i sadržaj back up arhiva pošto je prvenstveno namena za internu upotrebu kod havarija tako da je  preporuka da korisnik redovno pravi i testira svoje backup-e webhosting naloga kao i da ih čuva kod sebe.

Korisnik isključivo krivično, građanski i na bilo koji drugi način odgovara za nedozvoljen sadržaj, izgled, namenu i funkcionisanje svoje Prezentacije. Korisnik odgovara BS Computeru za svaku štetu prouzrokovanu usled nedozvoljenog sadržaja svoje Prezentacije. Isključivo Korisnik je odgovoran za verzije CMS-ova, pluginova i ostalog softvera trećih lica koje Korisnik koristi u okviru svog hosting naloga.

BS Computer se obavezuje da će sajtove koji su suspendovani čuvati 60 dana od trenutka suspenzije, a po isteku tog roka zadržava pravo da bez prethodnog upozorenja sadržaj sajta i kopije backupa trajno obriše sa svojih servera.